MAZDA 3
WE DON'T BELIEVE IN
"NOT INCLUDED"

מקסימום מאזדה 3 כבר מרמת הסטנדרט. מנוע 2 ליטר ו-165 כוח סוס, פנסי קסנון, חישוקי 18''
ומגוון מערכות בטיחות מהמתקדמות בעולם. כן, כסטנדרט. דרגת זיהום

בינעירוני

עירוני

נתוני צריכת דלק (בליטרים ל-100 ק"מ)

דרגה 4

4.8

6.8

1.5L 4.5 דלתות

דרגה 4

4.7

7.5

2.0L 4 דלתות

דרגה 5

4.8

7.6

2.0L 5 דלתות


זיהום מירבי

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

זיהום מזערי
* דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן 715/2007/EC ועדכוניו.

הנני מאשר/ת קבלת פניות שיווקיות לדוא"ל, פקס, סמס, מקבוצת דלק מוטורס ולהכלל במאגר המידע של הקבוצה

לתיאום נסיעת הדגמה:

חזור