ראשי עיצוב טכנולוגיה ביצועים בטיחות

אז כיצד בן קולינס
עמד באתגר?

כמות המידע המוצגת לפניך בעת הנהיגה
ממשיכה לגדול. כדי להציג לך את המידע
מבלי לפגוע בבטיחותך, פיתחה מאזדה
את ה-MZD CONNECT, מערכת הקישוריות
החדשנית והמתקדמת. המערכת מעניקה לסביבת הנהג
עיצוב חדשני ומתקדם ומאפשרת לך להתרכז בנהיגה
מבלי להסיר את העיניים מהכביש.