בדיקת תכולת הארכת אחריות

האפשרות להארכת האחריות על ידי היצרן מוצגת לידיעה כללית בלבד. תחולתה של הארכת האחריות ביחס לרכב מסוים תיבחן ותיקבע באופן פרטני בהתאם להגדרות היצרן בהיבט זמן/מד אוץ וסייגים נוספים כפי שקבע היצרן במועד הבאתו של הרכב אל מרכז שירות מורשה. יצרן הרכב מודיע מעת לעת על הארכת אחריות לרכיבים מסוימים הרלוונטית לקבוצת רכבים מסויימת.

פירוט הארכות האחריות הפעילות

רכיבתיאור תופעהמשך הארכת אחריות
מעבה מזגן - מאזדה 2מזגן לא מקרר עקב דליפת קרר מהמעבה 7 שנים ללא הגבלת נסועה
מסך מידע - מאזדה 3 מסך לא מקבל פקודות מגע או פועל מעצמו7 שנים ללא הגבלת נסועה
תיבת העברה - מאזדה CX-9חשש לרעש ו/ או נזילת שמן7 שנים או 145,000 ק"מ המוקדם מביניהם
תצוגת מידע - מאזדה CX-9חשש לסדקים פנימיים בתצוגת מידע7 שנים ללא הגבלת נסועה
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי CX3 תחום שלדה 100001 – 225433מראות צד אינן מתקפלות/ נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי CX5 KE תחום שלדה 100001 - 425651מראות צד אינן מתקפלות/ נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי CX5 KF תחום שלדה 100001 – 603924מראות צד אינן מתקפלות/ נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה 3 BM תחום שלדה 100001 - 335358מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה 3 BN תחום שלדה 500019 - 549229מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה 3 BN תחום שלדה 500019 - 549229מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה 6 GJ תחום שלדה 100001 - 243670 מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה 3 BP תחום שלדה 100001-113355 מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה DM CX30 תחום שלדה 100001-109788 מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill
מנגנון חשמלי לקיפול מראות לדגמי מאזדה 2 DEMIO DL DJ מראות צד אינן מתקפלות או נפתחות*"רצון טוב" Goodwill

* רכבך נמצא תחת תכנית מיוחדת של "רצון טוב" הרלוונטי לתקלה זו. לבירור סופי של הזכאות יש לפנות לאחד ממרכזי השרות המורשים מטעם דלק מוטורס או בפניה למוקד מחלקת השרות של דלק מוטורס בטלפון: 08-9139995

כדי לבדוק אם קיימת הארכת אחריות למאזדה שלך, יש להקליד כאן את מספר לוחית הרישוי או השלדה

לתשומת ליבך

  • האפשרות להארכת האחריות על ידי היצרן מוצגת לידיעה כללית בלבד. תחולתה של הארכת האחריות ביחד לרכב מסוים תיבחן ותיקבע באופן פרטני בהתאם להגדרות היצרן בהיבט זמן/מד אוץ, אופי התקלה וסייגים נוספים כפי שקבע ביצרן במועד הבאתו של הרכב אל מרכז שירות מורשה.
  • לאיתור מרכז שירות מורשה
  • לכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *2880 או בכתובת הדואר האלקטרוני service1@delekmotors.co.il
  • משך האחריות נמדד ממועד עליית הרכב לכביש.