מחירון מוצרי תעבורה (חלפים)

לחיפוש, יש להקליד כאן את המספר הקטלוגי או את שם חלק מתיאור הפריט

לרשימת מרכזי שירות מורשים
 • המחיר לעיל כולל מע"מ.
 • המחירים אינם כוללים את עבודת הפירוק וההתקנה ברכב
 • הנתונים המוצגים במנגנון זה נכונים לתאריך 01.07.2024
 • דלק מוטורס רשאית לשנות את מחירי החלפים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
 • אנו פועלים לעדכון שוטף של המחירים במנגנון זה אולם יתכנו הבדלים בין המחירים המופיעים בו לבין מחירי החלפים בפועל
 • אחריות לחלפים מקוריים: האחריות לחלק תינתן למשך 12 חודשים ללא הגבלת ק"מ ממועד התקנתו ברכב
 • האחריות הינה לחלק בלבד והיא לא תכסה את העבודה ו/או פגם שנוצר עקב התקנה לקויה ו/או שימוש בלתי סביר ברכב
 • אחריות לחלפים שאינם מקוריים: האחריות לחלק שאינו מקורי תינתן למשך 3 חודשים או 6000 ק"מ ממועד התקנתם ברכב, המוקדם מבניהם, למעט חלפים המפורטים ברשימה המצורפת לחץ כאן
 • לדגמי רכב רבים קיימים תתי דגמים ולעיתים נדרשות בקיאות והתמצאות באיתור המק"ט של החלק המתאים לדגם הרכב הרצוי. אנו ממליצים להיכנס למרכז שירות מורשה מטעם דלק מוטורס לזיהוי
 • דלק מוטורס בע"מ ת.ד. 200 מושב ניר צבי 72905
 • לרכישת המחירון כקובץ אקסל ניתן לפנות אל דלק מוטורס בע"מ באמצעות דואר אלקטרוני service1@delekmotors.co.il

מוקד שירות לקוחות

*2880